فروش واحد ۱۴۱ متری شهرک اکباتان

 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳خواب
 • ۱۴۱ متر مربع
شهرک اکباتان، تهران
تاریخ انتشار : ۲ هفته گذشته
ویژه
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
 • فروش واحد 141 متری شهرک اکباتان
تسهیلات