اجاره واحد ۶۵ متری دیباجی جنوبی

 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
رهن:۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۱خواب
 • ۶۵ متر مربع
دیباجی جنوبی، اختیاریه
تاریخ انتشار : ۷ روز قبل
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
 • اجاره واحد 65 متری دیباجی جنوبی
تسهیلات