“مجموعه بین‌المللی ihome.ir با بیش از 100نفر نیروی متخصص، در راستای تکمیل کادر منابع انسانی خود در ردیف‌ های شغلی زیر، استخدام می‌کند”
جهت همکاری باihome.ir لطفاً رزومه خود را برای ما بفرستید.
شما با موفقیت رزومه خود را ارسال کرده اید
لطفاً لینک رزومه خود را درج نمایید