املاک چاف و چمخاله

وضعیت پراکندگی انواع املاک در چاف و چمخاله