60 متر باکری بلوار آسیا

60 متر باکری بلوار آسیا
۶
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ خواب
 • ۶۰ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا
 • 60 متر باکری بلوار آسیا