90 متر باکری بلوار آسیا

90 متر باکری بلوار آسیا
۸
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۹۰ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا
 • 90 متر باکری بلوار آسیا