الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)

الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)
۴
تاریخ انتشار: ۵ ماه گذشته
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۸۵ متر مربع
 • ۱ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)
 • الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)
 • الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)
 • الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)
 • الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)
 • الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)
 • الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)
 • الهیه - تجریش ۸۵ متر ۲ خواب (لوکس) (کد ۳۱۳)