فروش آپارتمان 145 متری تجریش

 • ۱ ۹
  تاریخ انتشار: ۳ ماه گذشته
  ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۱۴۵ متر مربع
  • بررسی اجمالی
  • املاک مشابه
  • اماکن عمومی در دسترس

  بررسی اجمالی

  • ویدئو/عکس ها
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش
  • فروش آپارتمان 145 متری تجریش