فروش آپارتمان 200 متری تجریش

فروش آپارتمان 200 متری تجریش
۸
تاریخ انتشار: ۴ ماه گذشته
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش
 • فروش آپارتمان 200 متری تجریش