فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر

فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
۶
تاریخ انتشار: ۲ ماه گذشته
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ خواب
 • ۷۰ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر
 • فروش آپارتمان شریعتی ۷۰ متر