۸۸متر اوکازیون

۸۸متر اوکازیون
۶
تاریخ انتشار: ۴ ماه گذشته
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۸۸ متر مربع
 • ۸ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون
 • ۸۸متر اوکازیون