54 متر یکخواب شهران

 • ۱ ۱۵
  تاریخ انتشار: ۶ ماه گذشته
  ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۱ خواب
  • ۵۴ متر مربع
  • ۱۶ سن بنا
  • بررسی اجمالی
  • ویژگی‌ها
  • املاک مشابه
  • اماکن عمومی در دسترس

  بررسی اجمالی

  تسهیلات
  • پنجره دوجداره
  • جنس کف سنگ سرامیک
  • سند و ملکیت
  • تعداد سرویس بهداشتی 1
  • آیفون تصویری
  • خواب مستر
  • ویدئو/عکس ها
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران
  • 54 متر یکخواب شهران