فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما

فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
۵
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۴۶ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما
 • فروش آپارتمان 146 متری شهرک هما