۱۴۲ متر فوق اکازیون زیر قیمت تکرار نشدنی

۱۴۲ متر فوق اکازیون زیر قیمت تکرار نشدنی
۳
تاریخ انتشار: ۳ ماه گذشته
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳ خواب
 • ۱۴۲ متر مربع
 • ۱۴ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • ۱۴۲ متر فوق اکازیون زیر قیمت تکرار نشدنی
 • ۱۴۲ متر فوق اکازیون زیر قیمت تکرار نشدنی
 • ۱۴۲ متر فوق اکازیون زیر قیمت تکرار نشدنی
 • ۱۴۲ متر فوق اکازیون زیر قیمت تکرار نشدنی
 • ۱۴۲ متر فوق اکازیون زیر قیمت تکرار نشدنی
 • ۱۴۲ متر فوق اکازیون زیر قیمت تکرار نشدنی