فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲

فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
۷
تاریخ انتشار: ۲ ماه گذشته
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۲۳ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲
 • فروش آپارتمان 123 متری صادقیه-منطقه ۲