فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر

فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
۵
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۵ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر
 • فروش آپارتمان 105 متری نبرد جنوبی نصر