٧٨متري قيمت مناسب

٧٨متري قيمت مناسب
۶
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۷۸ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • ویژگی‌ها
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

تسهیلات
 • تعداد سرویس بهداشتی سرويس بهداشتي
 • عکس ها
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب
 • ٧٨متري قيمت مناسب