فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه

فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
۶
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۸۵ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه
 • فروش آپارتمان 85 متری در فاز ۴ اندیشه