ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده

ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
۵
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۱۰۴ متر مربع
 • ۶ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده
 • ملک مورد نظر چهار سال ساخت بوده