موقعیت عالی

موقعیت عالی
۵
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۹۹ متر مربع
 • ۴ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • موقعیت عالی
 • موقعیت عالی
 • موقعیت عالی
 • موقعیت عالی
 • موقعیت عالی
 • موقعیت عالی
 • موقعیت عالی
 • موقعیت عالی
 • موقعیت عالی
 • موقعیت عالی