111متر در جلال 70

111متر در جلال 70
۸
تاریخ انتشار: ۶ ماه گذشته
اطلاع از قیمت
 • ۱۱۱ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • ویژگی‌ها
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

تسهیلات
 • دیگر ویژگی های کلیدی چشم انداز رو به پارک و میدان امام علی
 • عکس ها
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70
 • 111متر در جلال 70