فروش 100 متری شهرک گستان ویو عالی

  • فروش 100 متری شهرک گستان ویو عالی
  • فروش 100 متری شهرک گستان ویو عالی
  • فروش 100 متری شهرک گستان ویو عالی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۲خواب
  • ۲سرویس بهداشتی
  • ۱۰۰ متر مربع
شهرک گلستان، کرج
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
  • فروش 100 متری شهرک گستان ویو عالی
  • فروش 100 متری شهرک گستان ویو عالی
  • فروش 100 متری شهرک گستان ویو عالی