یکواحد تک واحدی شخصی ساز بر خیابان اصلی در شهرک گلستان

  • یکواحد تک واحدی شخصی ساز بر خیابان اصلی در شهرک گلستان
  • یکواحد تک واحدی شخصی ساز بر خیابان اصلی در شهرک گلستان
  • یکواحد تک واحدی شخصی ساز بر خیابان اصلی در شهرک گلستان
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۲خواب
  • ۲سرویس بهداشتی
  • ۱۲۹ متر مربع
شهرک گلستان، کرج
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
  • یکواحد تک واحدی شخصی ساز بر خیابان اصلی در شهرک گلستان
  • یکواحد تک واحدی شخصی ساز بر خیابان اصلی در شهرک گلستان
  • یکواحد تک واحدی شخصی ساز بر خیابان اصلی در شهرک گلستان
تسهیلات