۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )

۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
۹
تاریخ انتشار: ۳ ماه گذشته
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳ خواب
 • ۱۷۹ متر مربع
 • ۳ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )
 • ۱۷۹ متر فاز ۲ مهرشهر ( مسکن سلیم )