۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه

۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
۸
تاریخ انتشار: ۲ ماه گذشته
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۷۰ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
 • ۷۰ متر یکخواب واقع در استانبول ترکیه
املاک میرزایی(کیش)
میرزایی
تماس با آگهی دهنده
با ارسال ایمیل موافقت خود را باشرایط استفاده از خدمات اعلام می کنید
Loading...