130 متر دید دریا کرانه کیش

130 متر دید دریا کرانه کیش
۳
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۰ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • 130 متر دید دریا کرانه کیش
 • 130 متر دید دریا کرانه کیش
 • 130 متر دید دریا کرانه کیش
 • 130 متر دید دریا کرانه کیش
 • 130 متر دید دریا کرانه کیش
 • 130 متر دید دریا کرانه کیش