زمین صنعتی دارای 4800 سالن و 220 متر بنای اداری

زمین صنعتی دارای 4800 سالن و 220 متر بنای اداری
۲
تاریخ انتشار: ۳ ماه گذشته
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۹,۰۰۰ متر مربع
  • بررسی اجمالی
  • املاک مشابه
  • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

  • عکس ها
  • زمین صنعتی دارای 4800 سالن و 220 متر بنای اداری
  • زمین صنعتی دارای 4800 سالن و 220 متر بنای اداری
  • زمین صنعتی دارای 4800 سالن و 220 متر بنای اداری
  • زمین صنعتی دارای 4800 سالن و 220 متر بنای اداری