19مترمغازه باملکیت(35متری گلستان)16متری2شمالی

19مترمغازه باملکیت(35متری گلستان)16متری2شمالی
۱
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
اطلاع از قیمت
  • ۱۹ متر مربع
  • ۱۷ سن بنا
  • بررسی اجمالی
  • املاک مشابه
  • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

  • عکس ها
  • 19مترمغازه باملکیت(35متری گلستان)16متری2شمالی