فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی

 • ۱ ۸
  تاریخ انتشار: ۵ ماه گذشته
  اطلاع از قیمت
  • ۱۸۰ متر مربع
  • بررسی اجمالی
  • ویژگی‌ها
  • املاک مشابه
  • اماکن عمومی در دسترس

  بررسی اجمالی

  تسهیلات
  • انباری
  • تور سه بعدی/عکس ها
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی
  • فروش مغازه 180 متری جنت آباد مرکزی