۱۸ متر تجاری داخل پاساژ

۱۸ متر تجاری داخل پاساژ
۳
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۸ متر مربع
 • ۴۹ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • ۱۸ متر تجاری داخل پاساژ
 • ۱۸ متر تجاری داخل پاساژ
 • ۱۸ متر تجاری داخل پاساژ
 • ۱۸ متر تجاری داخل پاساژ
 • ۱۸ متر تجاری داخل پاساژ
 • ۱۸ متر تجاری داخل پاساژ