60 متر ارتفاع بر اصلی 35متری گلستان

60 متر ارتفاع بر اصلی 35متری گلستان
۱
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۶۰ متر مربع
  • ۱ سن بنا
  • بررسی اجمالی
  • املاک مشابه
  • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

  • عکس ها
  • 60 متر ارتفاع بر اصلی 35متری گلستان