فروش مغازه 13 متری در جنت آباد

فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
۷
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
اطلاع از قیمت
 • ۱۳ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • ویژگی‌ها
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

تسهیلات
 • انباری
 • عکس ها
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد
 • فروش مغازه 13 متری در جنت آباد