فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد

فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
۸
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۶ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد
 • فروش مغازه 56 متری نارمک, نارمک-منطقه ۸, گلبرگ غربی خیابان ابراهیم نزاد