موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی

موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
۶
تاریخ انتشار: ۶ ماه گذشته
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ خواب
 • ۴۵ متر مربع
 • ۸ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی
 • موقعیت اداری ۴۵ متر _ دیباجی جنوبی