۲ واحد ۱۰۰ متری،مناسب کار(دیباجی جنوبی)

۲ واحد ۱۰۰ متری،مناسب کار(دیباجی جنوبی)
۲
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۲۰۰ متر مربع
 • ۱۸ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • ۲ واحد ۱۰۰ متری،مناسب کار(دیباجی جنوبی)
 • ۲ واحد ۱۰۰ متری،مناسب کار(دیباجی جنوبی)
 • ۲ واحد ۱۰۰ متری،مناسب کار(دیباجی جنوبی)
 • ۲ واحد ۱۰۰ متری،مناسب کار(دیباجی جنوبی)