۵,۳۸۷ آپارتمان رهن و اجاره در شهرک راه آهن (گلستان)