اجاره آپارتمان 210 متری فرشته

  • اجاره آپارتمان 210 متری فرشته
  • اجاره آپارتمان 210 متری فرشته
  • اجاره آپارتمان 210 متری فرشته
  • اجاره آپارتمان 210 متری فرشته
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۲۱۰ متر مربع
فرشته، تهران
تاریخ انتشار: ۲ ماه گذشته
  • اجاره آپارتمان 210 متری فرشته
  • اجاره آپارتمان 210 متری فرشته
  • اجاره آپارتمان 210 متری فرشته
  • اجاره آپارتمان 210 متری فرشته