85متر فول طبقه پنجم رهن کامل

85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
۶
تاریخ انتشار: ۳ هفته گذشته
رهن کامل: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۸۵ متر مربع
 • ۳ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل
 • 85متر فول طبقه پنجم رهن کامل