مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله

مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
۹
تاریخ انتشار: ۳ ماه گذشته
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۱۰۵ متر مربع
 • ۱ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله
 • مرزداران ۱۰۵ متر ۲ ساله