130 متر مرزداران تک واحدی

130 متر مرزداران تک واحدی
۵
تاریخ انتشار: ۱ ماه گذشته
رهن کامل: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۰ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • 130 متر مرزداران تک واحدی
 • 130 متر مرزداران تک واحدی
 • 130 متر مرزداران تک واحدی
 • 130 متر مرزداران تک واحدی
 • 130 متر مرزداران تک واحدی
 • 130 متر مرزداران تک واحدی
 • 130 متر مرزداران تک واحدی
 • 130 متر مرزداران تک واحدی
 • 130 متر مرزداران تک واحدی
 • 130 متر مرزداران تک واحدی