اجاره واحد ۱۴۰ متری منطقه ۲۲

 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
رهن:۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳خواب
 • ۱۴۰ متر مربع
منطقه 22- دریاچه، تهران
تاریخ انتشار : ۱ ماه گذشته
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
 • اجاره واحد 140 متری منطقه 22
تسهیلات