74 متر نوساز کلید نخورده

74 متر نوساز کلید نخورده
۸
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
رهن کامل: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۷۴ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • ویژگی‌ها
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

تسهیلات
  • عکس ها
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده
  • 74 متر نوساز کلید نخورده