اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک

 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
رهن کامل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲خواب
 • ۶۷ متر مربع
خیابان شیخ محمدی، نواب
تاریخ انتشار: ۲ ماه گذشته
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
 • اجاره آپارتمان 67 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان خورک
تسهیلات