اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان

 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
رهن کامل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲خواب
 • ۷۱ متر مربع
خیابان شیخ محمدی، نواب
تاریخ انتشار: ۲ ماه گذشته
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
 • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
تسهیلات