اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان

اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
۶
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
رهن کامل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۷۱ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • ویژگی‌ها
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

تسهیلات
  • عکس ها
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان
  • اجاره آپارتمان 70.5 متری واقع در خیابان شیخ محمدی خیابان شهید زربافیان