113 متر واقع در اشرفی

113 متر واقع در اشرفی
۶
تاریخ انتشار: ۵ ماه گذشته
رهن کامل: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۱۳ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • ویژگی‌ها
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

تسهیلات
 • طبقه 2
 • پارکینگ دارد
 • عکس ها
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی
 • 113 متر واقع در اشرفی