200متر_الهیه

200متر_الهیه
۱۱
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳ خواب
 • ۲۰۰ متر مربع
 • ۸ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه
 • 200متر_الهیه