رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12

رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
۷
تاریخ انتشار: ۱ ماه گذشته
اجاره: ۱,۰۰۰ تومان
رهن: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳ خواب
 • ۱۴۷ متر مربع
 • ۱۵ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12
 • رهن و اجاره آپارتمان 150متری دانش آموز12