دوخواب رهنی اندیشه

دوخواب رهنی اندیشه
۴
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
رهن کامل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ خواب
 • ۸۰ متر مربع
 • ۱۱ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • دوخواب رهنی اندیشه
 • دوخواب رهنی اندیشه
 • دوخواب رهنی اندیشه
 • دوخواب رهنی اندیشه
 • دوخواب رهنی اندیشه
 • دوخواب رهنی اندیشه
 • دوخواب رهنی اندیشه
 • دوخواب رهنی اندیشه