عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ

عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
۹
تاریخ انتشار: ۶ ماه گذشته
رهن کامل: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۴ خواب
 • ۲۵۵ متر مربع
 • ۵ سن بنا
 • بررسی اجمالی
 • ویژگی‌ها
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

تسهیلات
 • بالکن
 • برق
 • جنس کف سنگ
 • آسانسور
 • تعداد سرویس بهداشتی 2
 • پارکینگ 2
 • انباری
 • عکس ها
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ
 • عظیمیه (۲۵۵ متر ۴ خواب) ۲ پارکینگ