اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده

 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
اجاره:۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
رهن:۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۱۳۰ متر مربع
لبافی نژاد، جمال زاده
تاریخ انتشار:۵ روز قبل
ویژه
 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
 • اجاره ویلایی موقعیت اداری 130 متری در لبافی نژاد بین کارگر و جمال زاده
تسهیلات